Главният прокурор на Р България и председателят на Европейската еврейска асоциация планират България да стане домакин на Международна конференция, посветена на борбата с езика на омразата.

Годишната конференция на Европейската еврейска асоциация се провежда в гр. Будапеща, Унгария. Форумът е под надслов: „Свободата на живот. Без омраза. Право на пълноценен живот“. От българска страна участник в проявата е Главният прокурор на Р България г-н Иван Гешев, който проведе серия от срещи с председателя на Европейската еврейска асоциация равин Раби Марголин и с г-жа Никол Беер, вицепрезидент на Европейския парламент  и председател на работната група за борба с антисемитизма.

Участниците във форума се обединиха около общия ангажимент всяка европейска държава да се противопоставя на проявите на антисемитизъм, които са несъвместими с основополагащите ценности на ЕС. В тази връзка г-н Иван Гешев изтъкна, че българската прокуратура отдавна е внесла за разглеждане в Народното събрание експертни предложения за промени в Наказателния кодекс в частта за престъпленията срещу личността. По незнайни причини управляващото мнозинство отлага разглеждането им по същество, въпреки многократното настояване на Прокуратурата. Усилията на Иван Гешев бяха адмирирани и подкрепени от множество висши представители на Европейската еврейска асоциация.

В рамките на дискусиите те поставиха акцент върху нуждата от съвместни действия на наднационално ниво. Михаел Фрайлих, депутат в парламента на Кралство Белгия, отбеляза важността от регламентиране на противодействието на антисемитизма в националните законодателства. Европа трябва да преследва проявите на агресия срещу еврейските общности, не просто като идеология, но и като криминално престъпление, базирано на етнически и религиозни причини, подчерта той.