В този ден си спомняме за всички над 6 милиона жертви на омразата и предразсъдъците, на Холокоста. Може да се гордеем като нация, че сме спасили своите евреи. Нищо не е забравено и няма да бъде забравено.

#WeRemember