Приятели, в оставащите не много дни до изборите ще Ви предлагам някои мои виждания за промяна на София.

Ще започна с платеното паркиране в синя и зелена зони. Колкото и да твърдим, че София ще се опитва да става чист град, това едва ли ще се случи скоро. Хората в динамичните градове по света, какъвто е и нашият град, ще продължават да се движат основно с автомобилите си, защото той все още е най-комфортния. Действително новите линии на метрото ще облекчават до голяма степен трафика, но няма да го спрат. Заетите и динамичните хора ще продължават да използват основно автомобилите си за работа и причината е много проста: организираният градски транспорт не отговаря на изискванията на тази група хора. Муден и нередовен е. Все още, няма изградени нормални велоалеи до всяка точка на града. [caption id="attachment_349641" align="alignright" width="400"]милен стоев кандидат за общински съветник Милен Стоев кандидат за общински съветник, за подробности - кликни върху снимката![/caption] Освен това в София има сериозни денивелации, което допълнително затруднява масовото използване на велосипеди, а и през зимата знаем как се почистват улиците, да не говорим за тротоарите и велоалеите! Затова ние сме задължени да се съобразим с хората, които всеки ден са зад волана в Центъра на града и затова аз, в случай че имам тази възможност бих предложил въвеждането на 15 минутен гратисен период за паркиране в синя и зелена зони. В Германия този вид паркиране е въведен много отдавна и 15 минутния престой се следи чрез поставяне на специален картонен или пластмасов стикер, на който подобно на часовник ръчно се отбелязва кога си паркирал. Друго, което може също да се въведе и то веднага е чрез системата за известяване с СМС да може да се заплаща и по-кратък от 1 часов престой /примерно половин часов или петнадесет минутен/. Така системата за синя и зелена зона ще стане по-гъвкава и хората, които я ползват ще оптимизират своя престой в центъра и няма да продължават да са донор на общината, а ще заплащат за реалния си престой. Това най-вече ще го усетят фирмите, които извършват различни доставки в центъра на София, които в момента на прибежки доставят стоката си в търговските обекти и постоянно треперят да не ги издебнат паяците. В крайна сметка всички са равноправни граждани и данъкоплатци на града и имат правото да избират начина на своето придвижване. По идеи на Милен Стоев - кандидат за общински съветник за София град, район Красно Село, издигнат от Реформаторски блок