Един положителен пример от България - става дума за повишена раждаемост в град Панагюрище.

И не само това - властите там подпомагат и финансово стимулират младите хора да имат деца, като дават материална помощ. За първо дете се полагат 600 лева на семейство, за второ по 400, а за близнаци помощта възлиза на 1200 лева. Това е сериозен стимул за не малко български семейства.

[caption id="attachment_326617" align="alignright" width="272"]Един положителен пример от България Един положителен пример от България[/caption]

Тази финансова подкрепа е безвъзмездна и еднократна. Разбира се, има условия родителите да са пълнолетни граждани, да са регистрирани по местожителство на територията на Панагюрище и да са с редовни здравни осигуровки.

Но заради много по-голямата раждаемост от предвидените разчети, сега се получава, че парите, заделени за подкрепа на семействата и за новородените, са изчерпани, а годината не е приключила и до края на 2014 - та се очакват още 170 бебета, за които засега няма Средства. Но за да няма разочарования при такъв хубав повод и добър пример, местните власти ще изискат около 20 000 лева подпомагане от държавните институции, за да довършат своята инициатива.

Оказва се, че може би заради тази инициатива не малко млади хора са избрали да родят в тази година. Тоест ако има реална подкрепа за младите хора, в България едва ли ще сме изправени пред тези демографски проблеми, които в момента ни тревожат с това все по-застаряващо население и отрицателен прираст. Ето един нагледан пример.

[caption id="attachment_326618" align="alignleft" width="300"]В Панагюрище властите успешно мотивирали младите да имат деца В град Панагюрище властите успешно мотивирали младите да имат деца чрез финансова подкрепа на семействата[/caption]

В навечерието на големи преди изборни дебати и подготовки е повод бъдещите политици да се замислят и да предложат решение реално на може би най-сериозния проблем у нас, защото без работещи млади хора, нищо в държавата ни няма да има положителен резултат.

А на новородените в китното градче желаем здраве и хубаво детство у нас, а не по света!