БГ банките удариха тавана по време на пандемията

[caption id="attachment_445869" align="aligncenter" width="300"]Невиждан пик в БГ банките по време на пандемията Невиждан пик в БГ банките по време на пандемията[/caption] Невиждан рекорд бележат българските банки по време на пандемията. Таксите за банкови услуги удариха тавана. Никога досега в историята на банковото дело не е наблюдавано увеличение в подобен размер. Само за месец април банковите институции у нас са увеличили таксите си с цели 2%, установи проверка на „БАНКЕРЪ”. За увеличението става ясно при прочит между редовете на написаното в рубриката „Инфлация и индекси на потребителските цени за април 2020 година” на НСИ. През март увеличението на банковите такси е било в размер на 1.7%. Нп през двата „карантинни” месеца то е близо 4 процента. Читател на "Банкеръ" сигнализира, че е заплатил такса за банков превод в размер на 8 лв., която е била 5 лв. В края на първото тримесечие на 2020 година, отчетеният от банките нетен доход от такси и комисиони бележи спад от 1.1% на годишна база и от 6.8% на тримесечна база, сочи анализ на Асоциацията на банките в България. Влияние върху този резултат оказват кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, начислените разходи за обезценки, оптимизирането на разходите за дейността и по-доброто качество на кредитния портфейл. Лошото е, че проследяване на движението на таксите в отделните банки е трудно. Тези промени се въвеждат с решения на управителните органи на съответната банка. В правилника за вътрешния ред на всяка от тях е записано, че промените на таксите и комисионните е едностранно и това означава, че банките не са длъжни да информират клиентите си за настъпилата промяна.