Предстои ни сериозна икономическа криза, предвид безработицата, затрудненията на множество бизнес сектори и освен това да не забравяме, че на родна земя ни предстои да минем в евро зоната в едно неуточнено бъдеще. Нека добавим малко цифри към ситуацията и надявам се, в полза на безработните.

Дневното парично обезщетение за безработица не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер, определен със Закона за бюджета всяка година. За 2020 година безработният не може да получава по-малко от 9 лева и повече от 74,29 лв. на ден. Размерът и колко време ще взима обезщетението зависи по какъв член е прекратен договорът на работника и колко стаж има. Ако осигурителният стаж е до 3 години, ще получавате помощта 4 месеца. При стаж от 3 години и 1 ден до 7 години – 6 месеца, от 7 години и 1 ден до 11 години – 8 месеца, от 11 години и 1 ден до 15 години – 10 месеца. Цяла година обезщетение може да получи работник, ако има стаж над 15 години. Ако работникът напусне по негово или по взаимно съгласие, той ще получава минималния дневен размер на обезщетението за безработица  - 9 лева, като има право да го получава не повече от 4 месеца. Право на обезщетение за безработица имат хората, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта,  не са придобили право на пенсия и не работят на друго място. Източник : PARITENI