Да, приближаваме смело към края на 2019 година. И нека сега отново си дадем разносметка за изтеклото време.

Добре е да изпратим тази година с положителен тон - трудна или не, 2019 - та също ни ее научила ан нещо. Нека вземем само поуките от нея и да се заредим с нови очаквания за идната година. И така нека оставим зад гърба си - невдоволството, ненужните приятелства, разочзрованията, страховете си. Няма нужда да влачим със себе си и за в бъдеще  стреса, страховете си, товара на нерешените проблеми, чувството за вина, съжаление за миналото в новата фаза от живота ни. Нека забравим неспокойството и чувството за несигурност. Да се разделим с чувството да знаем всичко предварително и да сме подсигурени. Нека имаме понякога възможнсот да изживеем мига си изцяло. Нека подредим финансите си, защото те внасят много напрежение в мислите ни. И да се освободим от излишните разходи. лпитп не ни дават настроение. И ще завършим, с един прекрасен съвет, както се коментираи от изданието Една. Бг, а именно - Не се опитвайте повече да очаквате одобрението на всички. Вашата уникалност ви прави специални. Желаем всеки сам да обича себе си, за да спечели и важните за него хора. Пожелаваме следващата година да Ви е още по-успешна!