Разпети петък е сред най-важните дати в християнския календар. На този ден Христос е разпънат на кръст и умира, за да изкупи греховете на човечеството. По тази причина не е никак изненадващо, че именно кръстът се превръща в основен символ на християнството – независимо, че всъщност представлява популярен метод за мъчения и екзекуции в Древен Рим.

Тези жестоки наказания са отменени от Константин Велики, останал в историята като императора, разрешил на християните да практикуват своята религия. Разпъването на кръст е едно от най-жестоките наказания, прилагани някога в Древен Рим. То било използвано сравнително често. След победата над Спартак и неговите въстаници, пълководецът Марк Лициний Крас разпънал на кръст над 6000 пленници по протежение на пътя между Капуа и Рим, известен като Виа Апия. Преди решителната битка при река Силар, самият Спартак наредил да разпънат на кръст един заловен римски войник, за да покаже на бунтовниците каква съдба ги очаква, ако попаднат във вражески плен. Показателен е и фактът, че Юлий Цезар бил обявен за милостив, когато наредил да бъдат прерязани гърлата на пленени от неговите войски пирати, преди да бъдат разпънати. На разпети петък се извършва минаването под плащеницата в църковен храм, което е вид ритуалносъпогребение на Христа. Прието е да се оставят цветя в църквата. Плащеницата се приема, че остава в храма до 19 часа.   Източник сп Вести