Всяка есен агробизнесмените, които обработват чужди земи, усилено обясняват колко трудно се изкарват парите и как едва плащат наемните цени. 

Сега към обичайните оплаквания - от суша, градушки, прекомерни валежи, скъпи торове и посевни материали, ниски изкупни цени - арендаторите добавят и засилената конкуренция на вноса от Украйна, пише Сега.

Ако питате собствениците, които разчитат на доход от нивите си, рентите са обидно ниски, а арендаторите неизменно твърдят обратното - че наемането им излиза прекалено скъпо.

Още преди три години от Асоциацията на земеделските производители обявиха, че рентите са стигнали "тавана на поносимост". А всъщност рентите продължиха да растат, като средната стойност се качи от 44 лв. за декар годишно през 2020 г. до 63 лева през 2022 г.
 
В медиите все по-често се чуват минорни прогнози. Стопани се оплакват, че ако запазят размера на рентите, не само ще останат без оборотни средства, но и няма да могат да обслужват кредитите си.

Александър Сабанов, който обработва 10 000 дка земя в района на Силистра, обясни, че миналата година заради добрите цени за зърното в региона рентите са били 70-80 лв. на декар, но заради спада на цените с над 30% тази есен рентите няма да стигнат и 60 лв. на декар.
 
От Тракийския съюз на зърнопроизводителите пък описаха следната картина за Старозагорско: На фона на задоволителните добиви от пшеница първите резултати от жътвата при слънчогледа показват около 30% спад.

Заради жегите добивът от декар при царевицата ще бъде наполовина по-нисък от миналата година. Цените на пшеница, рапица, слънчоглед и царевица напоследък спадат, а рентите се качват и на места достигат 90-100 лв. за декар.
 
Тези прогнози не са меродавни. А тъй като търсенето на земеделски земи е голямо и конкуренцията между арендаторите е сериозна, очакваната "стагнация" на рентите може и да не се случи. 

Посоки
 
През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в България е достигала 1428 лв. за един декар, а средната цена на рентата - 63 лв./дка, показват официалните данни на Националния статистически институт. НСИ събира информация за реалните сделки. Спрямо предходната година средната цената на нивите е нараснала с 21.6%, а платената рента - с 21.2%.
 
Спрямо предходната година има повишение в цената на сделките с ниви и на средната цена за наем/аренда на един декар ниви във всичките шест статистически района на страната.
 
 Средни цени на нивите в България, лв./дка, по години

 
Година    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 
Ср. цена 761 770 870 980 1053 1033 1174 1428
 
 
Средни цени за ползване на нивите (наеми, ренти)
 
лв./дка, по години
 
Година    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 
Ср. цена  44 44 47 50 49 44 52 63
 
Огромни разлики
 
През 2022 г. най-висока e била цената на сделките с ниви в Североизточния район - 2 043 лв. на декар, което е с 32.1% повече спрямо предходната година. "Златна Добруджа" наистина е златна  - само там има цени над 3000 лв. декар (в селата край Добрич и около Балчик) .

Макар и не с такива проценти, земеделските площи са поскъпнали и в другите статистически района на страната. В Северозападния район средната цена на декар е достигала 1525 лв. на декар (ръстът е с 18.8% за година), в Северния централен район цената е 1575 лв. на декар (23.5% увеличение спрямо 2021 г. ), в Югоизточния район - 1096 лв. на декар (17%).
 
В другите два района нивите не само са много по-евтини, но и се отдалечават от другите, защото цените им се качват много слабо. В Южния централен район средната цена е пораснала през миналата година с 3% и е  643 лв. на декар, а в Югозападния район е достигнала 705 лв. на декар след символично повишение с 0.7%.

При наемите на земя отново най-скъпо е в Североизточния район - средната цена за наем/аренда на един декар се е увеличила с над 16% до 93 лв. Специално в осемте добруджански общини средната стойност е била 125 лв./дка.
 
В Южния централен район средната рента е скочила с 33.3%, в Югоизточния район - с 30%. В Северозападния и в Югозападния район повишението е с 16.7%, а в Северния централен район - със 17.2%.

Източник: blitz.bg