Българският език разполага с огромно лексикално разнообразие, което е обогатявано през вековете под влиянието на различни езици и култури. Много думи от чужд произход са се вкоренили в нашия език, запазвайки трайно своето място в него.

Освен турския език, който е оказал значително влияние върху нашия лексикон, има и други езици, които не малко са допринесли за обогатяването.

Италианският език също има своя дял в това. Думи с италиански произход се срещат в различни области.

Тези три сладки думи идват в българския език от италианския, а ние и не подозираме

В сферата на музикалното изкуство можем да наблюдаваме следните думи - "браво," "балерина," "виола," и "дует."

Архитектурата, от своя страна, е област, в която също присъстват думи от италиански произход като "арматура," "арка," и "вила."

Също така, думите от „ботуша“ са се вплели и в нашата кулинарна култура, а примери са "бишкота," "кашкавал," "салам," и "сода".

Източник: blitz.bg