След влизането на страната ни в еврозоната, ще бъде изготвен черен списък с търговци, които умишлено нарушават правилата за преобразуване на цените от левове в евро или за закръгляване. Това се предвижда в Националния план за въвеждане на еврото в България.  Списъкът ще бъде поместен на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите, а целта е търговците да не заблуждават потребителите с цените на стоките.

 

Целта на правителството е влизане на страната ни в еврозоната от 1 януари 2025 г. Един месец след като Съветът на ЕС вземе решение за въвеждане на еврото в България и 12 месеца след датата на влизането ни в еврозоната, цените на стоките и услугите трябва да бъдат обявявани в левове и евро. А превалутирането от левове в евро, трябва да стане по сегашния фиксиран курс от 1.95583 лв. за едно евро. За закръгляването на цените също ще има правило. Ако при превалутирането третият знак след десетичната запетая е от 5 нагоре, вторият знак след запетаята се закръглява д една единица нагоре. А ако третият знак след запетаята е по-малък от 5, вторият не се променя. Това означава, че ако една баничка струва 3 лв., при влизане в еврозоната цената й трябва да бъде 1.53 евро.

 

Опасенията на хората са, че търговците ще закръгляват цените нагоре, тоест цената на баничката няма да остане 1,53 евро при влизането ни в еврозоната, а в най-добрия случай ще стане 1,60 евро, а някои може да я закръглят на 1,80 евро или дори на 2 евро. Ако търговец просто закръгли цените в евро нагоре, няма да влиза в черния списък. В този списък ще влиза само търговец, който не изпише правилно цените в левове и евро. Тоест, ако преди влизането ни в еврозоната слага етикет 3 лв. и 1,53 евро, а от януари 2025 г. на етикета пише 1,80 евро и 3,52 лв., търговецът няма да е в нарушение. За да разбере човек дали някой търговец не е вдигнал цената необосновано, само заради влизането ни в еврозоната, трябва да помни всички цени на стоките и услугите преди приемането на еврото и да ги сравнява с тези след 1 януари 2025 г.

 

Но закръгляването на цените нагоре може да стане не в деня на влизането ни в еврозоната, а за по-продължителен период от време, например баничката може да стане 1,80 евро или 2 евро един-два месеца след въвеждане на еврото, а закръгляването на някои цени може да отнеме и по-дълго време. Например в България цените на много стоки завършват на 99, тоест те са 4,99 лв. 5,99 лв. и така нататък. Възможно е цените на тези стоки отново да завършват на 99, но в евро, което ще представлява закръгляване нагоре.

Източник: Уикенд