Kaufland България поема председателството на Сдружението за модерна търговия (СМТ) и в следващите три години главният изпълнителен директор на веригата Иван Чернев ще бъде председател на Управителния съвет на сдружението.

 

Сдружението за модерна търговия обединява едни от най-големите компании в търговията на дребно в страната и от създаването си работи активно за растежа, модернизацията и развитието на търговския отрасъл от българската икономика. Сред основните цели на СМТ са подобряване на условията за търговия и бизнес в страната, осигуряване на висока конкуренция на пазара и подпомагане развитието на българските производители в духа на партньорски взаимоотношения.

 

„Приемаме председателството на Сдружението за модерна търговия с отговорност към постигнатото и с готовност да го надграждаме и развиваме. Пред нашия бранш в следващите няколко години предстоят множество предизвикателства – както по отношение на въвеждане на еврото, така и на различни законодателни промени, които убеден съм, можем да преминем по най-добрия начин само с ясен, конструктивен диалог и поставяне на точни и конкретни цели. Ние ще продължим да сме двигател за иновации и позитивни промени, които да добавят стойност към всичко, което СМТ и неговите членове правят“, коментира Иван Чернев, гл. изпълнителен директор на Kaufland България.

 

“Вярвам, че лидерските умения на г-н Чернев и високата експертизата на екипа на Kaufland България ще се разгърнат още по-мащабно по време на техния мандат и ще надградят постиженията на СМТ“, заяви на свой ред Николай Вълканов, изпълнителен директор на СМТ.

 

Иван Чернев оглавява Kaufland България от 2018 г. От встъпването му в длъжност до момента веригата премина през активна фаза на модернизация на своите обекти, откри нови хипермаркети, втора логистична база в с. Стряма и създаде първата си национална марка „Брей!“. Под негово ръководство компанията утвърждава своята водеща позиция в сектора за модерна търговия у нас. Иван Чернев има над 15 години опит в Kaufland, през които е управлявал различни отдели в структурата ѝ в няколко европейски държави.

 

Kaufland България е лидер в сектора на търговията с годишен оборот от над 2 млрд. лв. и е един от най-големите работодатели в страната с екип от близо 7500 служители. През 2023 г. компанията разполага с 65 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв.

 

 

За СМТ

От основаването си през 2010 г. СМТ обединява едни от най-големите търговски вериги с над 1000 търговски обекта и близо 20 000 служители в цялата страна. Членовете му са водещи компании в сферата на търговията с бързооборотни стоки, бяла и черна техника, продукти за грижа за здравето, дрогерийни продукти и строителни материали и оборудване. От създаването си сдружението защитава техните интереси при стриктно спазване на утвърдени добри практики, на конкурентното право и на принципа на плурализъм при определяне на приоритети за дейността и при вземането на решения.

По данни на ИПИ съвкупният ефект, измерен през създаденото пряко и допълнително вътрешно търсене от дейността на компаниите от модерната търговия през 2022 г., надхвърля 11 840 млн. лева.

 

Близо 6,2 млрд. лева разходи за доставени от български компании стоки, изпълнени услуги и реализирани инвестиции и над 870 млн. лева платени нетни заплати на наетите;

Около 4,2 млрд. лева допълнителни (вторични) ефекти по веригата на стойността, създадени благодарение на дейността на доставчиците на стоки и партньорите на веригите. Над 500 млн. лева индуцирани (третични) ефекти от потреблението на дохода на домакинствата на наетите в модерната търговия в отраслите, доставящи потребителски стоки и услуги.

 

За Kaufland България

Kaufland България е лидер в сектора на търговията с годишен оборот от над 2 млрд. лв. и един от най-големите работодатели в страната с екип от близо 7500 служители. През 2023 г. компанията разполага с 65 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото „Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.