Служител от администрацията на губернатора на София, Митко Михайлов, разкрива, че областните управители са получили конкретни инструкции да съставят изчерпателен списък на всички имоти, които попадат под публичната държавна собственост и се намират в тяхната юрисдикция. Задачата им е да ги прегледат и документират в рамките на едноседмичен срок с уж с цел да бъдат привличане на нови инвестиции.

Въпреки че официалната цел е свързана с привличане на инвеститори и оптимизиране на ползите от публичната собственост, има опасения относно истинските намерения зад тази инициатива. Запознат източник разкрива, че вероятно истинската цел е да се предоставят финансови изгоди на близките до новата власт бизнесмени. По тази схема, имотите биха могли да бъдат продадени на тези личности за символични суми, след което те биха могли да ги използват в собствен интерес или дори да ги препродават с печалба на трети страни.

Този потенциален сценарий води до възмущение и недоверие, тъй като създава впечатлението, че продажбата на публична собственост ще бъде използвана за лична изгода на някои близки до властта лица, вместо да служи на обществения интерес и икономическото развитие. Запознат с инструкцията изразява сериозно неодобрение и разочарование от възможната злоупотреба, която може да се породи.

Има сериозна необходимост от прозрачност и отчетност в процеса на съставяне на списъците с имоти и при всяка евентуална продажба на публична собственост, за да се гарантира честност и спазване на интересите на обществото като цяло. Това е от съществено значение за поддържането на доверие в институциите, смятат хората.

Източник: narod.bg