В случай на продажба на плодове и зеленчуци в насипно състояние, търговците трябва да спазват изискванията за ясно и разбираемо обозначаване на цените, включително указване на цената за килограм.

 

За да предотвратят заблуда сред потребителите, търговците трябва да осигурят ясна и точна информация относно цените за продуктите, независимо от това дали се продават в насипно състояние или в опаковка. В случай на опаковани продукти, трябва да бъдат указани както цената за определеното количество, така и цената за единица мярка (като килограм).

 

Изключение вършат случаите, в които продажната цена и цената за единица мярка са идентични. Това значи, че даже търговецът да реши да продава 500 гр. ягоди в кутийка, той не може да заобиколи наредбите и да уточни единствено цената за съответното количество.

 

Търговците трябва да осигурят ясно и точно обозначаване на цените, като използват подходящи методи като етикети, ценоразписи или табели. Цените трябва да бъдат в левове, включително всички налози и такси, и да бъдат ясно четливи и разбираеми за потребителите.

Също така, правилното обозначаване на цените трябва да включва само нето тегло на стоката, без да се включва тежестта на опаковката. Това е важно за предотвратяване на подвеждаща информация и защита на правата на потребителите.

Препоръката към потребителите е да бъдат внимателни и да проверяват обозначаването на цените, когато правят покупки, и да сигнализират в случай на неточност или нарушения на правилата за обозначаване на цените на компетентните органи или организации за защита на потребителите.

Източник: Уикенд