Дребните батерии крият огромна опасност за малките деца, затова трябва да сте особено внимателни с тях, особено с тези тип бутон или литиево-монетна. Обикновено това, че са малки и лъскави, привлича децата, но те могат да доведат до спешни, дори животозастрашаващи състояния, ако се погълнат, или пък се пъхнат в носа, или ухото.

 

Бутонните и литиево-монетните не са абсолютно еднакви, но общото е, че и двата вида са много малки и кръгли. Добре е да сте наясно, че влизайки в контакт с телесна течност, батерията започва да генерира ток, който пък на свой ред произвежда малки количества натриев хидроксид – разяждащо вещество, подобно на луга. В този ред на мисли, ако батерията заседне някъде в тялото, „лугата“ ще започне да прогаря дупка на въпросното място и ще причини инфекция. Резултатът може да бъде сериозно увреждане, при това дългосрочно или дори летален изход.

Другото, което трябва да знаете е, че когато сменяте батерия, тя все още има заряд, тъй като спира да захранва устройството доста преди да се изтощи изцяло. Това означава, че смятаната за „мъртва“ батерия, все още може да навреди на детето, ако попадне в гърлото, носа или устата му. Колкото по-голям е зарядът на батерията, толкоз по-бързо е и нараняването.

 

Изгарянето с „луга“ може да доведе до трайно увреждане на дишането, обонянието или пък слуха. Имайте предвид, че попадайки в хранопровода, батерията може да увреди дори белите дробове, както и големи кръвоносни съдове.

 

Можете да избегнете всичко това, ако потърсите батерии в защитена от деца опаковка. Има и един вид литиева монетна батерия, чието покритие е горчиво и това възпрепятства децата да я погълнат. Бихте могли да залепите с тиксо отделенията на дистанционни и всевъзможни уреди с батерии, за да избегнете риска детето да ги отвори и да я погълне.

Източник: Уикенд