На Световния ден на доброволния кръводарител, БОДК призовава да насочим вниманието си към сериозния дефицит на кръводарители, към непрестанно нарастващата нужда от кръв и да обединим усилията си за справяне с множеството предизвикателства в световен и локален аспект

 

БОДК е единствената българска организация, чиято дейност е отразена в официалния доклад на Европейската комисия “Blood Donation in The EU: Exploring Behavioral Insights For Innovative Interventions”, който предоставя най-актуалния преглед на кръводаряването в страните от ЕС.

14 юни е денят, на който светът за 20-ти път официално ще отбележи Световния ден на доброволния кръводарител, с цел да насочи вниманието към огромната му значимост, да повиши осведомеността за необходимостта от безопасна кръв и кръвни продукти и разбира се - да благодари на доброволните кръводарители по целия свят за техния незаменим и безценен принос за здравето и благополучието на милиони хора.

Датата е рождената дата на Карл Ландщайнер, австрийски биолог и лекар, който в началото на 20 век открива системата на кръвните групи „А-В-0“, и е символично  избрана от Световната Здравна Организация като признание към огромната стойност на великото откритие, донесло му Нобелова награда и спасило и продължаващо да спасява милиони човешки животи.

Организации и общности в цял свят полагат усилия за изграждане на култура на безвъзмездно и доброволно кръводаряване в името на това да има достатъчно налична  безопасна кръв за здравеопазването. У нас Българска организация за доброволно кръводаряване (БОДК) е първото и единствено изцяло доброволческо сдружение, което предоставя помощ и информация, свързана с кръводаряването; работи за насърчаване и популяризиране на редовното, анонимно и доброволно кръводаряване и подкрепя и организира акции, обучения и информационни кампании.

Всяка година Световният ден на доброволния кръводарител има свое специално послание - тази година то събира в себе си големия смисъл на всички послания – „20 години празнуваме дарителството: Благодарим Ви, кръводарители!“. 20-ата годишнина от официалното честване на Световния  ден на доброволния кръводарител е отлична възможност да благодарим на кръводарителите по целия свят за тяхната животоспасяваща съпричастност към нуждата на пациентите, както и да им благодарим за незаменимия принос към доброто функциониране на системата на здравеопазването.

 

За България е критично важно да насочим вниманието си към сериозния дефицит на кръводарители, към все по-нарастващата нужда от кръв и да обединим усилията си за справяне с множеството проблеми и предизвикателства в световен и локален аспект.“ - казва Стефка Попова-Лазарова, председател на БОДК – „Сред най-сериозните от тях са демографските проблеми, ранната заболеваемост, драстичният недостиг на кадри, недостатъчното финансиране и неоптимизираното разходване на средствата, липсата на образователни програми и за съжаление - наложените порочни практики и ширещото се сериозно невежество по темата.“

Ежедневна част от дейността на БОДК е да помага за спешни случаи посредством „Дари кръв“ – мобилно приложение за взаимопомощ. Потребителите могат да потърсят помощ чрез спешен призив за набиране на кръводарители, да окажат помощ, да получават известия както за спешни призиви, така и за кампании за доброволно кръводаряване, да разберат къде могат да дарят кръв или да се свържат с БОДК. Съществен момент е липсата на пряк контакт между даряващите кръв и нуждаещите се от нея, което преодолява рисковете от злоупотреби с нуждата и възпрепятства възможността да се поискат пари срещу дарената кръв. Приложението е част от цялостна административна система, която се поддържа и администрира изцяло от доброволци-членове на БОДК и предоставянето на помощ чрез нея е доброволно и безвъзмездно. Само за последната година през приложението са проведени над 500 успешни акции за спешна помощ, от които около 35% с търсене на конкретна кръвна група и над 85% с търсене за конкретен регион от страната. Призивите за помощ са се увеличили с 61% спрямо предходната година, като  всеки призив се проверява и потвърждава за автентичност, коректност и актуалност.