С исторически прецедент, на 28-ми юли Народното събрание одобри бюджета, което нормативно беше последната дата за одобрение на държавния бюджет за текущата година. Вече разполагаме с рамка за оставащите пет месеца до края на 2023 година.

И дойде време да се обсъди бюджета за 2024 година и мерките, които ще определят фискалните параметри за следващите няколко години. Дебатите за параметрите на бюджета и липсата на предложения в някои области подсказват, че предстоят важни решения с голям бюджетен ефект, но все още няма консенсус за разумното им разрешаване.

Асене, кажи си: 10 нерешими въпроса в Бюджет 2024

Министър Василев и подкрепящите правителството трябва да отговорят поне на следните въпроси:

•             Как ще се избегне дефицит от над 3% не само за 2023 година, но и за следващите 3 години?

•             Кои проекти, финансирани чрез Плана за възстановяване и устойчивост, ще могат да започнат и да се финансират през 2024 и 2025 година?

•             Какво е състоянието на планирането и изпълнението на програмите от новата многогодишна рамка на еврофондовете и какво ще бъде реализирано през следващата година?

•             Планира ли правителството да въведе многогодишно капиталово бюджетиране и ще представи ли списък на инвестиционните проекти за 2024 година?

•             Има ли воля за нормализация на режима на облагане с ДДС и премахване на преференциалните ставки, въведени през пандемията и след началото на войната?

•             Ще се разполага ли с пакет от мерки, които да изсветлят икономиката, след отхвърлянето на част от първоначалните идеи?

•             Как ще се прилага Директивата на Съвета на ЕС за гарантиране на глобално минимално равнище на данъчно облагане на многонационалните и големите родни икономически групи?

•             Ще има общ подход при бъдещи увеличения на заплатите в бюджетната сфера?

•             Остава ли формулата за определяне на минималната заплата или ще се въведе нещо различно и ново?

•             Дали ще има промяна в принципите на социално подпомагане, които да отчитат доходите, имуществото и реалните нужди на получаващите, или ще се задълбочи неефективният подход на широкообхватни програми?

Тези въпроси са от ключово значение за оценката на полезността на настоящото управление.

Източник: narod.bg