Никой не знае по-добре от майката, която дава живот, колко ценен и крехък е той. Затова е изключително важно да се поощрява ролята и гласът на жените и майките в усилията за предотвратяване на смъртоносни конфликти. Това заяви Десислава Радева в рамките на Анталийския дипломатически форум, където участва по покана на Емине Ердоган – съпругата на президента на Турция. Съпругата на българския президент направи изказване в панела на тема „Жени, мир и сигурност“, посветен на активното участие на жените в мирните процеси и ангажимента на международната общност за защита на жените и момичетата при въоръжени конфликти. На дискусията присъства и държавният глава Румен Радев.

 

В изказването си Десислава Радева постави акцент върху необходимостта от осигуряване на лидерска роля на жените като майки за решаване на въпросите за мира и сигурността, наред с равноправното им участие във всички останали обществени и икономически процеси. „Майките, които обикновено са най-близко до децата си в периода на тяхното израстване, имат решаваща отговорност и възможност да възпитат младите поколения по начин, който отхвърля насилието, и така да допринесат за трайна положителна промяна в нагласите на обществото. Израстването на децата в среда, която отрича насилието и показва пътя на младите към пълноценен живот като отговорни мирни граждани, е най-здравата основа за постигането на траен мир“, заяви Десислава Радева. Тя изтъкна необходимостта международната общност да положи повече усилия да привлече и мотивира жените като майки за по-голямо присъствие в процесите на изграждане, възстановяване и поддържане на мира.

 

„Войните и конфликтите поставят жените в особено уязвимо положение, но в същото време те са и пример за смелост във военни ситуации. Като съпруги и като майки жените всъщност представляват фактор с огромно значение за запазване на цялото общество“, каза Десислава Радева, като отбеляза неимоверните жертви и лишения, които жените полагат, за да се справят с огромните трудности и предизвикателства в името на бъдещето на своите деца и общности. Забележителната устойчивост на жените е най-голямото доказателство за техния потенциал да допринесат за постигането на едно по-добро, по-мирно и по-сигурно бъдеще за нашия свят, посочи още съпругата на българския президент.

 

Десислава Радева изрази загриженост от нарастващото насилие и конфликти по целия свят и от човешкото страдание, на които ставаме свидетели в момента. „С увеличаването на броя на конфликтите, нараства и тревогата за влошаващата се сигурност и безопасност за жените в света, тъй като въоръжените сблъсъци имат непропорционален негативен ефект именно върху тях“, заяви Десислава Радева. Тя отбеляза, че насърчаването на ефективното участие на жените в усилията за постигане на мир е приоритет за ООН и изтъкна значението на резолюция 1325, приета единодушно от Съвета за сигурност на ООН през 2000 г., относно жените, мира и сигурността.

 

Сред участниците в панела на тема „Жени, мир и сигурност“ бяха съпругата на турския президент - Емине Ердоган, Тамара Вучич – съпруга на сръбския президент, йеменската правозащитничка Тауакул Карман, която е носителка на Нобелова награда за мир през 2011 година, заместник-генералният секретар на Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и директор на департамента за Азия и Европа Ивана Живкович.

 

Според доклад на ООН, повече от 600 милиона жени и момичета са живели в засегнати от конфликти държави през 2022 г., което е с 50 процента увеличение в сравнение с 2017 г.