Нотариусите вече играят важна роля в събирането на просрочени данъци, такси и глоби, благодарение на нова промяна при изповядването на сделки за недвижими имоти и моторни превозни средства, която обещава да увеличи приходите в бюджета. Преди това участниците в покупко-продажбите единствено подписваха декларации, че нямат забавени плащания към държавата. От 3 май нотариусите са задължени сами да проверяват тези данни, като използват достъп до информационната система на НАП.

Димитър Танев, председател на Нотариалната камара, обясни пред БНТ, че с отпадането на старите клетвени декларации нотариусите ефективно проверяват за наличието на непогасени публични задължения чрез портала на НАП. Той отбеляза, че проверката отнема само 2 минути и не реално не забавя работата. За ден и половина са направени около 12 хиляди справки, което е довело до събиране на няколко милиона лева.

На 3 май в портала на НАП беше въведена новата електронна услуга „Справка за наличие или липса на задължения за целите на чл. 264 от ДОПК“, която позволява на нотариусите и служителите на Агенцията по вписванията да проверяват продавачите на имоти и превозни средства за неплатени задължения. Замяната на хартиените декларации с проверки в реално време гарантира своевременното заплащане на задълженията от продавачите.

Продавачите имат две опции – да платят дължимото или да дадат съгласие задълженията им да бъдат прихванати от сумата по сделката. В противен случай сделката няма да се състои. Приходната агенция съветва гражданите и фирмите, които планират продажба на имот или МПС, сами да проверят дали имат неплатени задължения чрез Портала за електронни услуги на НАП.

Източник: narod.bg