Главният прокурор посочи конкретните проблеми, които ще възникнат след приетия закон за изменение на ЗСВ и в частност закриването на специализираното правосъдие. Видно от написаното, промените ще нарушат своевременното правораздаването в страната и ще бъдат нарушени редица права на гражданите.

https://www.facebook.com/110331608213587/posts/150419187538162/?d=n