Главният прокурор Иван Гешев изпрати до 47-то НС експертни предложения за промени в НПК, с които според обвинението ще бъде постигната по-голяма справедливост и ефективност на наказателното правосъдие. За разлика от действащито правителство, ръководството на прокуратурата успя да остави на заден план противоборството с изпълнителната власт и показа желание за сътрудничество в интерес на българското общество.

В официалния профил на държавното обвинение може да видите промените, предложени от Гешев, във връзка с осигуряване на необходимата наказателно-правна защита при престъпления, извършени от омраза, отпадане на провокацията към подкуп,
разширяване на възможностите за разследване на организираната престъпност и корупцията,
подобряване на наказателноправния режим на тероризма чрез отделянето му в самостоятелен раздел, въвеждане на нов престъпен състав във връзка с онлайн пиратството, съчетано с възможност за блокиране на сайтове и акаунти, премахване на ограниченията при увеличаване на наказанието „лишаване от свобода“ при съвкупност от престъпления, задължително налагане на пробационна мярка при предсрочно условно освобождаване, както и в изпитателния срок при условно осъждане. В предложение е обърнато внимание и на неизпълнените от НС ангажименти по транспонирането на актове на ЕС.

https://www.facebook.com/110331608213587/posts/149957884250959/?d=n