Обект на разследването е кметът на района Росина Станиславова ЦАЦАРОВ ИЗПРАЩА НА ПРОКУРОР ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество реши да изпрати на прокуратурата материалите по извършената проверка в столичната община "Красно село". Причината е, че са открити данни за извършени корупционни престъпления. Разследващите органи са установили още незаконосъобразни действия на общинската администрация, изразяващи се в умишлено забавяне на издаване на административни актове, фиктивно назначаване на служители по европейски проекти с цел лично обогатяване и други груби нарушения на законодателството. Припомняме, на 2 декември 2021 г. служители на КПКОНПИ извършиха проверка на място. Изискани бяха документи и бяха снети обяснения от длъжностни лица, включително и такива на висши публични длъжности. Бяха установени данни за извършени закононарушения при изпълнението на строително-ремонтни дейности и доставка на материални активи, с възложител Столична община - район "Красно село". Установени са и незаконосъобразни действия на общинската администрация, изразяващи се в умишлено забавяне на издаване на административни актове, злоупотреби при отдаване под наем на общинско имущество и разходване на публични средства, извършване на фиктивни назначения на служители по оперативни програми и проекти с цел лично облагодетелстване и облагодетелстване на трети лица. Кметът на столичния район "Красно село" Росина Станиславова е с установен от КПКОНПИ конфликт на интереси - за това, че е назначила себе си за ръководител на проект, както и за това, че е сключила трудов договор с дъщеря си, докато е била ръководител на проект, финансиран с европейски средства. Към момента Станиславова е обжалвала решенията на КПКОНПИ и предстои произнасяне на съда.