По покана на папския институт за насърчаване на християнското единство г-н Васил Грудев, бивш служебен министър на земеделието и изпълнителен директор на ДФ "Земеделие", присъства на аудиенция при Светия отец – папа Франциск и получи неговото лично благословение и благодарност за помощта, която г-н Грудев оказа за ремонта и реставрацията на римокатолическите светилища в Белене и в Малко Търново.

Двете знакови църкви, които са обект на поклонничество за последователите на най-голямото християнско вероизповедание, бяха основно ремонтирани със средства от ЕЗФРСР по програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.