Безработните могат да се възползват от актуалните предложения на Агенцията по заетостта [caption id="attachment_451287" align="aligncenter" width="300"]Безработните ще могат да стартират собствен бизнес с помощ от държавата Безработните ще могат да стартират собствен бизнес с помощ от държавата[/caption] Актуалните възможности за финансова подкрепа, предлагани от Агенция по заетостта, предвиждат нови опции за безработните. Работодателите, които желаят да наемат безработни лица по различни програми и мерки по заетостта също ще могат да се възползват от тези предложения. Необходимо условие е те да са реализирани в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2020 г. На безработните лица се предлага финансова помощ, включваща и получаването наведнъж полагащите им се обезщетения при безработица, при условие, че желаят да стартират собствен бизнес.   Това е възможно за последните месеци на 2020 година, след като останаха неразпределени близо 2 900 000 лв. от бюджета за активна политика. Средствата са от програми и мерки, които до момента не се реализират в планирания обхват, но към тях има интерес заради продължаващата епидемична обстановка. Преразпределението на тези средства е одобрено от Националния съвет за национално сътрудничество и утвърдено от министъра на труда и социалната политика. С над 120 000 лв. може да се подпомогне бизнес старта на поне 40 безработни лица, които възнамеряват да започнат собствен бизнес. От бюджета за 2020 година се очаква да се субсидира заетостта на близо 18 000 безработни. Със средствата ще се осигури и участието в обучения на над 11 000 безработни и заети лица, пише pariteni.bg. От 3 до 24 месеца е периодът на субсидията, а размерът на предоставяните ежемесечно средства за основно възнаграждение – от 350 лв. до 650 лв. В повечето случаи се предоставят и средства за допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя за всяко наето безработно лице по условията на съответната програма или мярка. За стартиране на собствен бизнес безработното лице може да бъде подпомогнато със сума от 4 000 лева, която представлява изплатените накуп обезщетения за безработица.