София, 21.11.2022 г.Логистичният център на Kaufland България в село Стряма, който е и най-големият на Балканите, получи престижния сертификат за качество TÜV AUSTRIA. Той е издаден в удостоверение на това, че дейностите в складовата база отговарят на най-високите международни стандарти – безопасност на храните, качество на процесите и контрол на рисковете. Фокус на одита и сертификацията са процесите, свързани с приема на свежи месо и риба.

Лoгиcтичнaтa бaзa на Kaufland се състои от две мегаструктури, разположени на площ от 112 000 кв.м. Общият капацитетът на складовия комплекс надвишава 110 000 палетоместа. Над 1 045 000 са общо палетата, които всяка година се комисионират в него и се транспортират до всичките 63 хипермаркета в цялата страна. 580 са служителите, които работят за обезпечаване на всички процеси в него. При прием на стоките, на място в Централния склад се извършва и ключова част от качествения контрол на продуктите, предназначени за магазинната мрежа на най-големия ритейлър у нас. Специалисти по качеството ежедневно одитират постъпващите артикули и съблюдават за това те да отговарят на критериите за цвят, структура, размер и вкус.

„Полученият международен сертификат TÜV AUSTRIA валидира високото качество, което поддържаме при ежедневното изпълнение на вътрешните си процеси. Одитирането и издаването на сертификат TÜV е дълъг, сложен и много прецизен процес и ние преминахме успешно всички стъпки от него. Нашата Логистична база няма аналог в България – както с мащаба си, така и с характера на процесите, които протичат в нея. Качественият контрол, който се извършва на място в нея и който е задължителен за всеки един продукт, който постъпва ежедневно, е нещо на което много държим и с което се гордеем“, коментира Иван Чернев, изпълнителен директор на Kaufland България.

Процесът по издаването на TÜV сертификат включва проверка на вътрешните процедури в компанията от независими одитори. Сертифицираният обект подлежи и на непланирани одити докато носи печата с логото на TÜV. Над 150 са точките по вътрешните правилници от протокола за проверка, по които се следи за изрядността и които са затвърдени от TÜV AUSTRIA. Сред тях са критерии за хигиена, безопасност на храните, температура на съхранение и излагане на стоката, облекло и поведение на служителите, подредба и годност на продуктите. Сертификатите се издават по най-новите стандарти 9001:2015 и 22000:2018.