Иван Гешев разчита на ДАНС на 14 ноември!

Главният прокурор на Република България Иван Гешев и началникът на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев подписаха заповед, която да гарантира честен вот на изборите на 14.11.2021 г. Заповедта гласи, че двете институции трябва да следят за спазването на закона и прозрачността на вота. Всеки български гражданин, който забележи нещо нередно, може да сигнализира. За целта се създава Национално междуведомствено звено. То е органът, който ще следи за всичко това. Паралелно с него ще работи и държавно звено, а сигналите на гражданите ще бъдат разпределяни от него по съответните прокуратури.